Saturday, April 14, 2018

There is something unusually nice, safe and soothing by putting Dean Martin's Greatest Hits on the gramophone. Not only has the delicious crowned and mastered voice been a companion since my early childhood.....

Hey pallies, likes welcomes back for 'nother daily dose of deep devotion to our most most beloved Dino as found on the ol' world wide web.  Likes once 'gain this very Dino-day we have awesome adulation of our Dino of the incredibly international swank sort.....and this time 'round it is sweetly scribed by a Dino-devotee from the land of Denmark.  From the blog, "Vinylstakken - Tekster om musik - og plader. 350 plader hørt og beskrevet," which translates into English as "Vinyl Stack - Texts about music and plates. 350 plates heard and described" come the delightful Dino-appreciato tagged "Dean Martin: Greatest Hits! Vol 1 (1968)."

From the opennin' sentences of this Dino-prose we knows that we are readin' the Dino-reflections of a pallie who really grooves on our Dino and has been doin' so for almost their entire life!  Their potent perspective that "There is something unusually nice, safe and soothing by putting Dean Martin's Greatest Hits  on the gramophone." and..."the delicious crowned and mastered voice (has) been a companion since my early childhood.

Likes what coulda be cooler then readin' the wise words of someone who has known and loved our Dino since they were young....and to know that they hail from 'nother part of the Dino-universe?!?!?!
We are most incredibly intrigued by the remarkable reviewers thoughts..."The whole plate lays itself like silk over all walks of life in the relationship, discussions with the teenage children and generally all the evil of life."  We are certain this has lost somethin' in translation, but what we get as the gist of this is that each and every song on this awesome al-b-um contains tremendous teachin's of  our Dino that offers great guidance to pallies of all stages and ages in all walks of life...perhaps we could say the cool cool collection of these Dino-croons offer all us devotees a powerful primer on life Dino-style!

We express our deepest of deep delight to the unnamed blogger at "Vinyl Stack" for givin' this touchin' 'n tender testimonial of their life long amazin' appreciation of our most most beloved Dino and his life, times, and teachin's 'specially via his Greatest Hits! Vol 1!  To checks this out in it's original source, likes simply clicks on the tag of this Dino-report.

We Remain,

Yours in Dino,

Dino Martin Peters


Dean Martin: Greatest Hits! Vol 1 (1968)

There is something unusually nice, safe and soothing by putting Dean Martin's Greatest Hits  on the gramophone. Not only has the delicious crowned and mastered voice been a companion since my early childhood, where among others "Everybody Loves Somebody Sometimes", "Houston", "Volare" and "The Birds And The Bees" were often heard on the steam radio at home, but Dean Martin could also be accessed via movie slapsticks with comedian-comrade Jerry Lewis and Westerns like Rio Bravo  - was sent, often on Sunday afternoon, to DR in monopoly days.

It is, of course, that Dean Martin, like Frank Sinatra, is to be found on the plate rack. However, only in a single copy, namely this collection from 1968, where Dean Martin was at the height of the career. And in fact, the smacky Italian-Americans are a bit of a 'guilty pleasure' in the home. The record has been played a lot of times. Both as subordination to cozy dinners, during cooking or when other parts of the household might mean that now it could be enough with all the modern music that was stress-inducing in all its avant-garde alarms.

And yes; much can be said, but Dean Martin and the fine selection of richly orchestrated classics in the refrain music of the early 1960s, which are found on the record, are definitely not alarmed. It is, as the Americans would say, perfectly "soothing, clean family entertainment you can trust." There are absolutely no edges, grates or splints you can hit or cut here. It's soft, nice, professionally executed and with beautiful choir, iron and horn arrangements, which gently wraps Dean Martin's laid back vocal. The whole plate lays itself like silk over all walks of life in the relationship, discussions with the teenage children and generally all the evil of life.

You can easily have a lot of opinions and there are very few music lovers under 40 who want to get an entire album with Dean Martin. In addition, it is enough for muzak-embossed and anachronistic. But when it is said, the collection of songs that accompanies this compilation is actually a sensible representation of what popular music consisted of from the mid-1950s and 10 years. It was probably the outbreak of rock'n'roll in the early edition, most often highlighted during this period, for example through artists such as Buddy Holly, Elvis Presley, Chuck Berry and many more, but it was music by singers like Dean Martin, Tony Bennet and Frank Sinatra, who were listened to among the great consumers of music that kept themselves well on the middle ground. 

And again; that isthat is, nice music within the right frame of this genre. It's insanely beautifully produced throughout, with big orchestras and great events that support it absolutely centrally; the nice melodies and Dean Martin's chick, crowning and smiling voice. If there is weltschmerz to find in the songs, you probably need to dig deeply, but "You're Nobody 'To Somebody Loves You", "Everybody Loves Somebody Sometimes", "The Birds And The Bees" And "In The Chapel In The Morning "may also be useful if the mood is up to it and you should not bump too much. Here is optimism, faith in the future, love and the only one, and here are the melodies and the voice to support it all. 

It can be quite nice on a rainy day. The physical and the mental.

Dean Martin: Greatest Hits! Vol 1 (1968) 

april 06, 2018

Der er et eller andet usigeligt rart, trygt og beroligende ved at lægge Dean Martins Greatest Hits på grammofonen. Ikke blot har den lækkert croonende og beherskede stemme været en ledsager siden min tidlige barndom, hvor bl.a. "Everybody Loves Somebody Sometimes", "Houston", "Volare" og "The Birds And The Bees" ofte blev hørt på dampradioen i hjemmet, men Dean Martin kunne også tilgås via film - slapsticks med komiker-makkeren Jerry Lewis og westerns som Rio Bravo - der blev blev sendt, ofte søndag eftermiddag, på DR i monopoldagene.

Det er derfor selvklart, at Dean Martin, iøvrigt i lighed med Frank Sinatra, er at finde på pladereolen. Dog kun i et enkelt eksemplar, nemlig denne opsamling fra 1968, hvor Dean Martin stod på karrierens højdepunkt. Og i virkeligheden er det nok sådan, at den smækre italiensk-amerikaner er lidt af en 'guilty pleasure' i hjemmet. Pladen er nemlig blevet spillet en hel del gange. Både som underlægning til hyggelige middage, under madlavning eller når andre dele af husholdningen måske nok mente, at nu kunne det fandeme være nok med al den der moderne musik, der jo var stress-fremkaldende i al sin avantgardistiske larm.

Og ja; meget kan man sige, men Dean Martin og det fine udvalg af rigt orkestrerede klassikere indenfor refræn-musikken anno de tidlige 1960'ere, der er at finde på pladen, larmer absolut ikke. Det er, som amerikanerne selv ville sige, aldeles "soothing, clean family entertainment you can trust." Der er absolut ingen kanter, grater eller splinter man kan slå eller skære sig på her. Det er blødt, fint, professionelt udført og med smukke kor-, stryger- og hornarrangementer, der nænsomt pakker Dean Martins tilbagelænede vokal fint ind. Hele pladen lægger sig som silke over ethvert tilløb til knaster i parforholdet, diskussioner med teenage-børnene og generelt alt ondt i livet.

Det kan man sagtens have en hel del holdninger til, og der er med garanti meget få musikelskere under 40, der gider anskaffe sig et helt album med Dean Martin. Dertil er det nok for muzak-præget og anakronistisk. Men når det så er sagt, så er den samling af sange, der er med på denne compilation faktisk en fornem repræsentation af, hvad populærmusikken bestod af fra midten af 1950'erne og 10 år frem. Det var nok frembruddet af rock'n'roll i den tidlige udgave, der oftest er blevet fremhævet i denne periode, fx via kunstere som Buddy Holly, Elvis Presley, Chuck Berry og mange flere, men det var musik af sangere som Dean Martin, Tony Bennet og Frank Sinatra, der blev lyttet til blandt storforbrugerne af musik, der holdt sig pænt på midterbanen.
Og igen; det er altså fin musik indenfor denne genres ret snævre rammer. Det er sindssygt flot produceret hele vejen igennem, med stort orkester og flotte arrangementer, der understøtter det helt centrale; de fine melodier og Dean Martins kække, croonende og smilende stemme. Hvis der er weltschmerz at finde i sangene, skal man godt nok grave dybt, men "You're Nobody 'Til Somebody loves You", "Everybody Loves Somebody Sometimes", "The Birds And The Bees" og "In The Chapel In The Morning" kan nu også godt gå an, hvis humøret er til det, og man ikke skal stødes alt for meget. Her er optimisme, tro på fremtiden, kærligheden og den eneste ene, og her er melodierne og stemmen til at understøtte det hele.
Det kan altså være ret fint på en regnvejrsdag. Den fysiske og den mentale.

4 comments:

Danny G. said...

Man o man! What a postin’ ‘bout our Dino & his Greatest Hits al b um! Youse just can’t beat these songs from years gone by, pals. It’s up to us to keep them playin’! This blogger knows TRUE talent & perfection. Thinks I’ll get this one spinnin’ tonight! Thanks for Dino-inspirin’, pallie DMP!

DeansPalley said...

The very first album I bought from the first pay cheque at my first part time job in high school. In the summer of 1978. Obviously a reprint but I still have it today. Listened to it constantly at home and when I got my first car with a tape deck, well ole Dino's greatest hits was right there on the day I drove the car of the lot. In fact every car I've owned since then, The greatest hits album has been there when I picked it up and drove away. Once I went the CD rout (by this time no turntable) had to burn a greatest hits CD from various sources. The last car I bought 3 years ago with a USB port the first music on that stick was the greatest hits album in 24bit hd track form, and off the lot I drove. For 40 years now Dean and I have traveled the roads far away and close to where I live. There's Dean singing his greatest hits in whatever technology format is in vogue at the time. And there I am singing at the top of my lungs right along with him.

When not in the car this album has been on my walkman, mp3 player, & portable CD player. In fact right now the only thing I have on my ipod is this album and the greatest hits vol. 2 album.

dino martin peters said...

Hey pallie, likes Danny-o, those "days gone by songs" are as fresh as ever 'cause it is our coolest of cool, hippest of hip, randiest of randy Dino croonin' 'em! Keeps spreadin' the Dino-amore 'round o' pallie of ours!

dino martin peters said...

Hey pallies, likes DeansPalley, it is always greatly grand to read Dino-adulation from youse. We loves havin' your sharin' your decades of devotion to our Dino and how each and every one of his awesome al-b-ums have truly transformed your life! Keeps lovin' 'n sharin' our most most most beloved DINO!